Tietosuojaseloste 16.4.2021

Rekisterinpitäjä:

Pelhouse Ky (2001698-2)
Markku Pelttari
Peltomaantie 22B
93100 Pudasjärvi
posti@pelthouse.fi

P. 040 5006963

Henkilötietojen käyttö:

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten internetsivujen yhteydenottolomakkeen  kautta. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojen vastaanottajat:

Henkilötietojasi vastaanottavat
      – yrityksemme
      – sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

Henkilötietojen säilytys:

Säilytämme henkilötietojasi:
      – sähköpostiarkistossa korkeintaan seitsemän vuoden ajan
      – kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

Oikeutesi henkilötietojasi kohtaan:

Sinulla on seuraavat oikeudet:
      – oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
      – oikeus tietojen oikaisemiseen
      – oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
      – oikeus vastustaa käsittelyä
      – oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
      – oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä